Öğrenci Kulüpleri

ODTÜ GV Okulları
Danışmanlığında Kemerburgaz Bilim Okulu
Bize Ulaşın
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin, ders başarısı ve not kaygısı duymadan, sadece ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda faaliyet alanlarını belirlemelerine fırsat tanımak amacıyla okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif etkinlik programları uygulanmaktadır.

Kütüphane Kulübü

Öğrencilerin kitaplarla olan bağını güçlendirmek, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için kulüp öğrencilerimizden "Okur -Yazar Topluluğu" oluşturulur. Oluşturulan topluluk ile farklı yazarlardan seçilmiş metinler(şiir, öykü, deneme, söyleşi vb.) sorgulatılır ve bu eserlere farklı bakış açıları ile yaklaşmaları sağlanır. Yaratıcı yazma becerileri desteklenerek özgün yazılar yazmaya yönlendirilir.

Tiyatro Kulübü

Öğrencilerin gösteri sanatlarına olan ilgisini arttırmak ve sahnede, seyirci önünde yeteneklerini sergilemelerine imkan sağlayarak öz güvenlerini pekiştirmek için kulüp öğrencilerimize tiyatro sanatı tanıtılır. Sahne kurallarını öğrenmeleri sağlanır. Bir oyun metnini sahnelemelerine imkan verilir. Yetenekleri doğrultusunda oyunculuk deneyimi kazandırılır.

Zeka Oyunları Kulübü

Mangala, santranç, go, koridor, resfebe, abalone gibi matematik, zeka ve strateji oyunları gibi aktivitelerle matematiğe sadece bir ders gözüyle bakmayıp matematiğin eğlenceli ve sonsuz dünyasını öğrencilere göstermek.

Matematik Dehaları Kulübü

Bilgi yarışmaları, olimpiyat soruları, tothpuzzle etkinlikleri, strateji soruları ile ileri düzey matematik bilgisine gerek duyulmadan pratik zeka ile çözülebilecek soruları tanıtmak, paylaşmak, öğrencilerin mantıksal ve analitik düşünmelerine katkıda bulunmak doğrultusunda etkinlikler yapılmaktadır.

Çevre Koruma Kulübü

Çevre Koruma Kulübü öğrencilerin çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, çözüm üreten ve sorun çözen, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışabilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kulüp çalışmaları kapsamında başlıca; Eko Okul programının takibi, çevreci proje yarışması düzenlenmesi, öğrencilerde çevreyi temiz tutma alışkanlığının kazandırılması ve geliştirilmesi, ağaçlandırma çalışmaları yapılması, enerji tasarrufu üzerine çalışmalar yürütülmesi, geri dönüşüm ile ilgili farkındalık oluşturulması, topluma hizmet çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.

Bunların yanı sıra gündemde fazlasıyla yer alan ‘küresel ısınma ve iklim değişikliği’ konusuna yer veren çalışmalar yaparak güzel bir gelecek için bizlere düşen sorumlulukların hatırlanmasını sağlamak ve sürekliliğini oluşturmak da amacımızdır.

AR-GE Kulübü

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre AR-GE; insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dâhil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Bu kulüp de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre yapılan AR-GE tanımına paralel bir mantıkla bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek ve mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, hali hazırda bulunan araçları geliştirmektir.

Bir sorun üzerine araştırmalar yapmak ve bu soruna yönelik çözüm oluşturabilecek projeler geliştirmek, çeşitli proje yarışmalarına katılmak, makale incelemeleri yapmak ve yeni makaleler hazırlamak, hayallerin peşinde koşan ve belirsizlikleri geleceğe dönüştüren öğrenciler yetiştirmek de amaçlarımız arasındadır.

Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü

Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübünün amacı; öğrencilerimizin öncelikle yakın çevrelerini tanımalarıdır. Ülkemiz, ortak mirasa konu olan pek çok turistik değeri barındırmaktadır. Bu kulüpte öğrenciler bu değerleri tanıyacak, fark edecek ve böylece sahip çıkmak için istek duyacaklardır. Ülkemiz sadece deniz turizmi açısından değil sağlık ve kültür turizmi açısından da çok zengin bir ülkedir. Kulüp öğrencilerimize bu anlamda farklı bakış açıları getirmeyi amaçlamıştır. İlimizin ve çevre illerin gezilip görülecek yerleri araştırılarak geziler yapılacaktır.

Bu amaçla turizmin önemini ve ülkedeki yerini tüm öğrencilere anlatır. Çevre koruma bilinciyle hareket edebilen bireyler yetişmesi için faaliyetlerde bulunur. Öğrencilerin görüş, seziş ve buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapar. Çeşitli konularda bilgi vererek yarışmalara teşvik eder. Kendini tanıyabilen, bireysel hedeflerini belirleyebilen, yeteneklerini geliştirebilen ve bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilen bireyler yetişmesi için faaliyet alanlarını geliştirir.

Ferdi olarak veya çevresindeki sorunlarla ilgilenebilen ve bunları çözücü nitelikte projeler geliştirebilen ve üretebilen davranışları kazanmalarına katkıda bulunur. Çevresindeki kültürel değerlere sahip çıkabilmeleri ve tanımaları için çeşitli geziler düzenler.

eTwinning Kulübü

eTwinning kulübü olarak amacımız öğrencilerimizle birlikte projeler yaparak onların yabancı dil ve bilişim teknolojileri becerilerini geliştirmek, grup çalışmaları sayesinde öğrencilerin sorumluluk ve iş birliği becerilerini artırmak, kültürel değerlerini tanıtabilmeleri ve başka kültürleri tanıyabilmelerini sağlamak, kültürler arası hoşgörü kazandırmaktır. Kulübümüzde öğrencilerimiz, her hafta gruplar halinde, kendi buldukları konular üzerinde, danışman öğretmenler rehberliğinde projelerini yurt içi ve yurt dışından ortaklık kurduğumuz okullarla birlikte eTwinning üzerinden yürüteceklerdir.

Görsel Sanatlar Kulübü

Görsel sanatlar kulübü resim alanına ilgi duyup çalışmaları aktif bir şekilde sürdürebilen, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrencilerin bir araya geldiği sosyal bir kulüptür. Amacı bireylerin duygu ve düşüncelerini çizgilerle, renklerle, biçimlerle ifade ederek, algısal yetilerini geliştirmektir. Zihinsel yetilerini görsel biçimler yolu ile ifade edebilmelerine yardımcı olmak, kendilerini özgürce ortaya koyabilmelerini sağlamak, öğrencilere iyi birer sanat izleyicisi olabilmesi için gerekli bilinci kazandırmaktır.

Müzik Kulübü

Koro ve Vurmalı Çalgılar gruplarından oluşan müzik kulübümüz; öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip yönlendirerek onlara müziği sevdirmeyi, yeteneklerini geliştirmeyi, çok sesli söyleme ve çalma alışkanlıkları kazandırmayı, koro ve vurmalı çalgı çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sosyal etkinlik faaliyetlerinin temel taşlarından olan müzik kulübümüz, okul kapsamında yapılmakta olan bütün etkinliklerde aktif rol almaktadır.

Öğrencilerimizin çaldığı, söylediği ve dinlediği eser hakkında fikir sahibi olan ve çaldığı, söylediği ve dinlediği eseri yorumlayabilen, çağdaş müzik eğitimine ayak uydurabilmiş, takım ruhu ve bilinci kazanmış bireyler olabilmeleri müzik kulübümüzün temel hedeflerini oluşturmaktadır.

Spor Kulübü

Spor kulübü olarak amacımız, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra, liderlik becerilerini, sorumluluk duygularını güçlendirmek ve sporu bir yaşam felsefesi olarak benimsemelerine katkı sağlamaktır.

Halk Oyunları Kulübü

Halk oyunları kulübü olarak amacımız, kültürel değerlerin yaşatılması, yaygınlaştırılması, sevdirilmesi, nesillere aktarılmasının yanı sıra öğrencilerimiz arasında dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma duygularını, oynayanlar üzerinde, milli gurur ve coşkunun güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Bilişim ve İnternet Kulübü

Bilişim ve İnternet Kulübü, bu alana ilgi duyup çalışmalara aktif bir şekilde katılım sağlayabilen, meraklı, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan öğrencilerin bir araya gelmiş olduğu sosyal bir kulüptür. Kulübümüz; ezber yapan, sorgulayamayan, eleştiremeyen nesiller yerine 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri aşılamayı planlanmaktadır.